Miệng gió Tròn FK

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Tròn FK


Project Description
Loại hàng 

 Cửa gió Tròn FK

chất liệu Nhựa ABS
kích thước cổ (mm) D75, D100, D150, D200

Miệng gió louver tròn FK-L

Sử dụng để lấy gió tươi, các cánh lá được thiết kế để chống mưa, có sẵn lưới chống côn trùng

FK - L

fk - l
Model Kích thước

C

Kích thước

A

Kích thước

B

Giá bán lẻ

(VNĐ)

FKL-80/A 72mm 112mm 70mm 47.500đ
FKL-100/A 96mm 150mm 70mm 64.000đ
FKL-125/A 119mm 169mm 70mm 89.000đ
FKL-150/A 147mm 195mm 70mm 114.000đ
FKL-200/A 192mm 245mm 70mm 175.000đ

Miệng gió kiểu đĩa tròn FK-C

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí, điều chỉnh được đóng mở

FK - C

fk - c
Model Kích thước

C

Kích thước

A

Kích thước

B

Giá bán lẻ (VNĐ)
FKC-100/A 96mm 150mm 88mm 64.000đ
FKC-150/A 147mm 195mm 88mm 130.000đ
FKC-200/A 192mm 250mm 88mm 202.000đ

Miệng gió tròn kiểu FK-A

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí

FK - A

FK-A
Model Kích thước

C

Kích thước

A

Kích thước

B

Giá bán lẻ 

(VNĐ)

FKA-100/A 96mm 136mm 80mm 64.000
FKA-150/A 119mm 161mm 80mm 114.000
FKA-200/A 146mm 185mm 80mm 202.000

Miệng gió khuếch tán tròn FK-O

Sử dụng cấp gió tươi, trang trí, có núm điều chỉnh đóng mở gió

FK - O

fk 0
Model Kích thước

Kích thước

A

Kích thước

Giá bán lẻ

(VNĐ)

FKO-100/A 96mm 145 70mm 64.000
FKO-150/A 147mm 196 70mm 114.000
FKO-200/A 192mm 246 70mm 175.000

Miệng gió louver (ventcap) inox FK-E

Sử dụng để lấy gió tươi ngoài trời, chất liệu inox, có lưới chắn côn trùng

FK - E

Asset-1-4
Model Kích thước

C

Kích thước

A

Giá bán lẻ 

VNĐ

FKE-100/A 96mm 126mm 75.000
FKE-150/A 147mm 177mm 116.000
FKE-200/A 192mm 222mm 323.000
FKE-250/A 245mm 275mm 646.000
FKE-300/A 295mm 325mm 685.000

Hotline: 094 826 7099