Miệng gió Tròn FK

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Tròn FK


Project Description
Loại

 Cửa gió Tròn FK

Giá Liên hệ hotline: 0916 699 611
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu với kích thước đa dạng

FK – L

Sử dụng để lấy gió tươi, các cánh lá được thiết kế để chống mưa, có sẵn lưới chống côn trùng

FK - L

Asset 2
Model/kich thước A B C
FK – L – 80/A 110mm 72mm 70mm
FK – L – 100/A 140mm 96mm 70mm
FK – L – 125/A 167mm 119mm 70mm
FK – L – 150/A 192mm 147mm 70mm
FK – L – 200/A 245mm 192mm 70mm

FK – C

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí, điều chỉnh được đóng mở

FK - C

Asset 1
Model/kich thước A B C
FK – C – 100/A 150mm 96mm 88mm
FK – C – 150/A 195mm 147mm 88mm
FK – C – 200/A 245mm 192mm 88mm

FK – A

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí

FK - A

FK - A
Model/kich thước A B C
FK – A – 100/A 136mm 96mm 80mm
FK – A – 150/A 185mm 146mm 80mm

FK – O

Sử dụng cấp gió tươi, trang trí, có núm điều chỉnh đóng mở gió

FK - O

Asset 1
Model/kich thước A B C
FK – O – 100/A 145mm 96mm 70mm
FK – O – 150/A 192mm 147mm 70mm
FK – O – 200/A 246mm 192mm 70mm

FK – E

Sử dụng để lấy gió tươi ngoài trời, chất liệu inox 304 chống gỉ, có lưới chắn côn trùng

FK - E

Asset 1
Model/kich thước A B
FK – E – 100/A 126mm 96mm
FK – E – 150/A 177mm 147mm
FK – E – 200/A 222mm 192mm
FK – E – 250/A 275mm 245mm
FK – E – 300/A 325mm 295mm

Hotline: 0916 669 611