Miệng gió Tròn FK

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Tròn FK


Project Description
Loại

 Cửa gió Tròn FK

Giá Liên hệ hotline: 0916 669 611
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu với kích thước đa dạng

FK – L

Sử dụng để lấy gió tươi, các cánh lá được thiết kế để chống mưa, có sẵn lưới chống côn trùng

FK - L

fk - l
Model/kich thước C A B
FK – L – 80/A 72mm 112mm 70mm
FK – L – 100/A 96mm 150mm 70mm
FK – L – 125/A 119mm 169mm 70mm
FK – L – 150/A 147mm 195mm 70mm
FK – L – 200/A 192mm 245mm 70mm

FK – C

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí, điều chỉnh được đóng mở

FK - C

fk - c
Model/kich thước C A B
FKC – 100/A 96mm 150mm 88mm
FKC – 150/A 147mm 195mm 88mm
FKC – 200/A 192mm 250mm 88mm

FK – A

Sử dụng để cấp gió tươi, trang trí

FK - A

FK-A
Model/kich thước C A B
FKA – 100/A 96mm 136mm 80mm
FKA – 150/A 119mm 161mm 80mm
FKA – 200/A 146mm 185mm 80mm

FK – O

Sử dụng cấp gió tươi, trang trí, có núm điều chỉnh đóng mở gió

FK - O

fk 0
Model/kich thước C A B
FKO – 100/A 96mm 145 70mm
FKO – 150/A 147mm 196 70mm
FKO – 200/A 192mm 246 70mm

FK – E

Sử dụng để lấy gió tươi ngoài trời, chất liệu inox, có lưới chắn côn trùng

FK - E

Asset-1-4
Model/kich thước C A
FK – E – 100/A 96mm 126mm
FK – E – 150/A 147mm 177mm
FK – E – 200/A 192mm 222mm
FK – E – 250/A 245mm 275mm
FK – E – 300/A 295mm 325mm

Hotline: 0916 669 611