Miệng gió 360 (jetball)

South Miami - (Map Location)

Miệng gió 360 (jetball)


Project Description
Tên hàng Cửa gió thổi xa, cửa gió JETBALL
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu kích thước đa dạng

 –Cửa gió thổi xa (miệng gió cầu, miệng gió nozzle, miệng gió JET BALL, miệng gió mắt trâu) sử dụng tại những khu vực có không gian rộng, cần thổi gió xa

  • họng gió điều chỉnh xoay được 360°
  • lưu lượng CMH (m³/h) cao
  • khoảng cách thổi xa lên đến 30m
  • Mức độ gia công hoàn thiện sản phẩm tốt
  • Chất liệu nhựa ABS chống đọng sương trên bề mặt miệng gió

Model Kích

thước (mm)

C

 Kích

thước

(mm)

B

Kích

thước

(mm)

A

Kích

thước

(mm)

D

Lưu

lượng

CMH(m³/h)

Khoảng

cách

thổi (m)

Giá

bán lẻ

(VNĐ)

FK360-150 145 75 200 113 800 30 370.000
FK360-200 195 102 265 146 1094 30 523.000
FK360-250 245 122 310 185 1368 30 715.000
FK360-300 296 185 360 210 1680 30 935.000
FK360-350 348 200 416 242 2480 30 1.155.000
FK360-400 398 260 472 252 2710 30 1.305.000