Miệng gió 360 (jetball)

South Miami - (Map Location)

Miệng gió 360 (jetball)


Project Description
Loại

 Cửa gió Thổi xa

Giá Liên hệ hotline: 0916 699 611
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu kích thước đa dạng

 –Cửa gió thổi xa (miệng gió cầu, miệng gió nozzle, miệng gió JET BALL, miệng gió mắt trâu) sử dụng tại những khu vực có không gian rộng, cần thổi gió xa

  • họng gió điều chỉnh xoay được 360°
  • lưu lượng CMH (m³/h) cao
  • khoảng cách thổi xa lên đến 30m
  • Mức độ gia công hoàn thiện sản phẩm tốt
  • Chất liệu nhựa ABS chống đọng sương trên bề mặt miệng gió

Model A B C D Lưu lượng

CMH(m³/h)

Khoảng cách

thổi (m)

FK – 360 – 150 200 145 113 800 30
FK – 360 – 200 265 102 195 146 1094 30
FK – 360 – 250 310 122 245 185 1368 30
FK – 360 – 300 360 200 296 210 1680 30
FK – 360 – 315 360 200 310 210 1680 30
FK – 360 – 350 416 200 348 242 2480 30
FK – 360 – 400 472 200 398 252 2710 30