Miệng gió Tròn

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Tròn


Project Description
Tên sản phẩm

Miệng gió khuếch tán tròn

chất liệu Nhựa ABS
kích thước Kích thước mặt D405
Asset 2
Model Kích thước

mặt

Kích thước

B

Kích thước

cổ

Giá bán lẻ

(VNĐ)

103A – 200 405mm 35mm 200mm 318.000
103A – 250 405mm 35mm 250mm 318.000
103A – 300 405mm 35mm 300mm 318.000
lo bat vit

Được sử dụng làm miệng cấp gió lạnh hoặc hút gió

9ea6d51af43f1061492e
cc4b9786b6a352fd0bb2

Hotline: 0916 669 611