Miệng gió Tròn

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Tròn


Project Description
Loại

 Cửa gió Tròn 

Giá Liên hệ hotline: 0916 669 611
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu theo kích thước tiêu chuẩn và thông dụng
Asset 2
Model/kích thước A B C
103A – 200 405mm 35mm 200mm
103A – 250 405mm 35mm 250mm
103A – 300 405mm 35mm 300mm
lo bat vit

Được sử dụng làm miệng cấp gió lạnh hoặc hút gió

9ea6d51af43f1061492e
cc4b9786b6a352fd0bb2

Hotline: 0916 669 611