Miệng gió Khuếch Tán vuông

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Khuếch Tán vuông


Project Description
Loại

Cửa gió khuếch tán

Giá Liên hệ hotline: 0916 669 611
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu với các kích thước tiêu chuẩn và thông dụng

Sử dụng làm miệng cấp gió lạnh

600x600
Asset 1
Model/kích thước A B
108C 600mmx600mm 480mmx480mm
108D 500mmx500mm 360mmx360mm
107A 450mmx450mm 330mmx330mm
107B 400mmx400mm 280mmx280mm
107D 300mmx300mm 180mmx180mm

lo bat vit

Hotline: 0916 669 611