Miệng gió Khuếch Tán vuông

South Miami - (Map Location)

Miệng gió Khuếch Tán vuông


Project Description
Tên sản phẩm

Miệng gió khuếch tán vuông

chất liệu Nhựa ABS
kích thước 600×600, 500×500, 450×450, 400×400, 300×300

Sử dụng làm miệng cấp gió lạnh

600x600
Asset 1
Model Kích thước mặt Kích thước cổ Giá bán lẻ

(VNĐ)

108C 600mmx600mm 480mmx480mm 380.000
108D 500mmx500mm 360mmx360mm 279.000
107A 450mmx450mm 330mmx330mm 253.000
107B 400mmx400mm 280mmx280mm 229.000
107D 300mmx300mm 180mmx180mm 138.000

lo bat vit

Hotline: 0916 669 611