Miệng Gió Hồi Có Lưới

Miệng Gió Hồi Có Lưới


  • 17
  • 2 Tháng Mười Hai, 2019
Project Description
Loại

Cửa Gió Hồi Có Lưới

Giá Liên hệ hotline: 094 826 7099
chất liệu Nhựa ABS
kích thước Nhập khẩu với các kích thước tiêu chuẩn và thông dụng
MIENG GIO HOI CO LƯỚI 4

Sử dụng làm cửa gió hồi có lưới chống bụi và côn trùng

mota mieng gio hoi